تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی

جهت دریافت تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی به یک طرح توجیهی اقتصادی و فنی از نیروگاه خورشیدی مورد نظر میباشد.  اعطاکنندگان تسهیلات به دو روش تسهیلات رو پرداخت می کنند؛ روش اول بعد از ارائه پیش فاکتور از پیمانکار نیروگاه خورشیدی که مسئول اجرای طراح میباشد، تسهیلات در وجه پیمانکار صادر می گردد. روش دوم مبلغ را در اختیار شخص متقاضی قرار می گیرد. معمولا در 90% مواقع تسهیلات به حساب پیمانکار خورشیدی واریز می گردد. پس از آن که طرح را با اعداد و ارقام دقیق به دست آوردید که البته این اعداد و ارقام باید به گونه تنظیم شوند که با کاهش مبلغ درخواستی و موافقت برای اعطای درصدی از آن مبلغ درخواستی، شما به حجم واقعی وام بانکی موردنیاز دست یابید. معمولا ما در تنظیم طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی این عوامل را در نظر گرفته می شود.

تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی

تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی

جهت احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی هزینه سرمایه گذاری حدود 50 میلیون تومان می باشد که می توان از 50 درصد تا صد در صد این مبلغ را به صورت تسهیلات در اختیار کارفرما گذاشت. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد از طریق لینک ارتباط برقرار کنید یا با شماره 05138766343 واحد بازرگانی تماس برقرار کنید.

رهصان