فرم تماس با شرکت جهت ثبت شکایات و نظرات

 

تماس با ما

خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 4

تلفن تماس: 05191090368

فکس: 05191090368

کدپستی: 9177948974

آدرس ایمیل: Rahsun.co@gmail.com

جهت ارسال شکایات ایـنـجـا کلیک کنید.