پروژه‌های ما،

برخی از پروژه نیروگاه خورشیدی مشهد که توسط شرکت رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان (رهصان) در طول سال های فعالیت خود موفق به پذیرش، تحلیل اجرا و راه اندازی پروژه‌های عظیم و بزرگ بسیاری شده است را به تفکیک نوع فعالیت در زیر میتوانید مشاهده و بررسی نمائید.

پروژه نیروگاه خورشیدی ادارات دولتی 30 کیلووات شرکت عمران گلبهار

پروژه نیروگاه خورشیدی ادارات دولتی 30 کیلووات شرکت عمران گلبهار

پروژه نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات بانک ملی

پروژه نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات بانک ملی

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اراک

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اراک

نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات پارک ملت

نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات پارک ملت

پروژه نیروگاه خورشیدی 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

پروژه نیروگاه خورشیدی 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

پروژه بزرگ نیروگاه خورشیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

پروژه بزرگ نیروگاه خورشیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات – برخوار اصفهان

نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات – برخوار اصفهان

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات – آب منطقه ای همدان

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات – آب منطقه ای همدان

نیروگاه خوشیدی 40 کیلووات سقف سوله- مشهد

نیروگاه خوشیدی 40 کیلووات سقف سوله- مشهد

نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات استانداری خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات استانداری خراسان رضوی

نیروگاه سیکل ترکیبی – شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی – شیروان

نیروگاه 45 کیلووات اداری

نیروگاه 45 کیلووات اداری

مولد خورشیدی خانگی

مولد خورشیدی خانگی

نیروگاه برق خورشیدی واحدهای صنعتی

نیروگاه برق خورشیدی واحدهای صنعتی

طرح برکت آفتاب – استان خراسان رضوی و فارس

طرح برکت آفتاب – استان خراسان رضوی و فارس

دیوار ترومب فتوولتائیک – بجنورد

دیوار ترومب فتوولتائیک – بجنورد

نیروگاه خورشیدی 40 کیلووات مشهد

نیروگاه خورشیدی 40 کیلووات مشهد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاخک گناباد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاخک گناباد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات چناران

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات چناران

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاشمر

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاشمر

Sending an Enquiry

Regarding to ask any inquiry, Please fill the form and send it to us

or simply send an email to rahsun.co@gmail.com