پیرو مصوبه هیات محترم وزیران، تصویـب نامـه هیـئت وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵  مقــرر گردید وزارتخانــه‌هــا، موسسـات و شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک‌هـا، شـهرداری‌هـا و … بر اسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان‌هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر تامیـن نماینـد

شرکت رهصان با استفاده از تیم مجرب خود در زمینه طراحی و ساخت انواع سازه نیروگاههای خورشیدی، اقدام به اجرای این سایه بان نموده که بعنوان اولین نوع خود در غرب کشور محسوب میشود. از مزایای پارکینگهای خورشیدی میتوان به ایجاد فضای سایه بانی جهت استفاده های مختلفی همچون پارکینگ خورشیدی و آلاچیق اشاره کرد.

اطلاعات کلی نیروگاه:

کارفرما دانشگاه یاسوج 
محل احداث شهرستان یاسوج، دانشگاه یاسوج
ظرفیت نامی 58 کیلووات
تاریخ احداث تابستان 1399
انرژی تولیدی 103 مگاوات ساعت در سال
پنل خورشیدی برند داخلی تابان پلی کریستال 320 وات
اینورتر خورشیدی برند آلمانی SMA Sunny Tripower CORE1 50kW
سازه نیروگاه طراحی و ساخت توسط رهصان به صورت پارکینگ خورشیدی
انرژی تولیدی  103 مگاوات ساعت در سال

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *