پیرو مصوبه هیات محترم وزیران، تصویـب نامـه هیـئت وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵  مقــرر گردید وزارتخانــه‌هــا، موسسـات و شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک‌هـا، شـهرداری‌هـا و … بر اسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان‌هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر تامیـن نماینـد

شرکت رهصان با تکیه بر تیم اجرایی توانمند خود در ارائه خدمات مطلوب به انواع متقاضیان دولتی و خصوصی، اقدام به طراحی، نصب و اجرای سامانه خورشیدی 20 کیلوواتی برای شرکت گاز شهرستان بوشهر نمود.

اطلاعات کلی نیروگاه:

کارفرما شرکت گاز 
محل احداث شهرستان بوشهر
ظرفیت نامی 20 کیلووات
تاریخ احداث تابستان 1399
انرژی تولیدی 38 مگاوات ساعت در سال
پنل خورشیدی برند داخلی تابان پلی کریستال 320 وات
اینورتر خورشیدی برند آلمانی SMA Sunny Tripower 20000TL, SMA 20kW
سازه نیروگاه طراحی و ساخت توسط رهصان به صورت دو ردیفه عمودی
انرژی تولیدی  37 مگاوات ساعت در سال

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *