الزام مشترکین پرمصرف خانگی به تامین برق از سیستم خورشیدی

الزام مشترکین پرمصرف خانگی به تامین برق از سیستم خورشیدی

الزام مشترکین پرمصرف خانگی به تامین برق از سیستم خورشیدی

باتوجه به بحران کمبود برق و ضرورت مدیریت مصرف اخیرا شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) ابلاغیه ای را با محتوی الزام تامین برق مازاد بر الگوی مصرف برای مشترکین پر مصرف بصورت خریداری از نیروگاه های خصوصی و یا استفاده از سیستم های خورشیدی در جهت تولید برق منتشر کرده است. در غیر اینصورت شرکت برق در جهت تامین این برق مازاد تعهدی نداشته و درصورت تامین این برق از شرکت برق که به میزان 2 برابر الگوی مصرف مشترکین خانگی باشد با تعرفه خرید انرژی های تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد و در اقدامات بعدی حتی شرکت برق مجاز به قطع برق مشترک پر مصرف می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر  از طریق لینک یا با شماره تماس 38766343 – 051 داخلی 106 و یا 09120223305 واحد بازرگانی با ما در ارتباط باشید.