نیروگاه خورشیدی با پنل دو طرفه (Bifacial)

با رشد تکنولوژی در تولید ماژولهای خورشیدی و بمنظور افزایش تولید نیروگاههای خورشیدی، اخیرا پنلهای خورشیدی با قابلیت جذب نور از هر دو طرف جلو و پشت آن (پنلهای خورشیدی بایفیشال / دو طرفه) مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان صنعت خورشیدی قرار گرفته است. تفاوت اصلی این نوع پنل با پنلهای معمول مونوفیشال / یکطرفه موجود، امکان جذب پرتو تابشی مستقیم و پراکنده از پشت پنل و تولید برق بیشتر در مساحت برابر است.

پارامترهای موثر در افزایش تولید انرژی (ضریب Albedo)

دو عامل مهم در افزایش تولید برق در پنلهای خورشیدی دو طرفه، ضریب انعکاس سطح زیر پنل (albedo) و ارتفاع پنل تا زمین می باشد. ضریب بازتاب به نسبت تابش بازتابیده شده به تابش تابیده شده به یک سطح گفته میشود. سطح تیره رنگ که جذب بالاتری دارند، ضریب بازتاب کوچکتر و سطوح روشن تر، ضریب بازتاب بیشتری دارند. این ضریب به عوامل مختلفی همچون جنس ماده، ضخامت ماده، رنگ آن، مدت زمان کارکرد و تاثیرات آب و هوایی و … بستگی دارد. در جدول زیر، مقدار ضریب بازتاب برای برخی مواد آمده است:

پارامترهای موثر در افزایش تولید انرژی (ارتفاع پنل تا سطح زمین)

پارامتر موثر دیگر، ارتفاع لبه جلویی پنل تا سطح زمین است:

  • سهولت در طراحی، تامین کالا و اجرا توسط پیمانکاران ذیصلاح شرکت توزیع

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای سامانه خورشیدی، می­توانید با شماره 05138766343 و یا 09120223305  واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایید. در تصویر زیر که باستناد سایت ساتبا اخذ شده است، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر مختص مشترکین دارای انشعاب نشان داده شده است.