مصوبه جدید وزیر محترم نیرو در مورد نرخ جدید برق تجدیدپذیر

طبق مصوبه وزیر نیرو با عنوان تعیین ضوابط خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه های تجدید پذیر و پاک در تاریخ 20 مهر ماه 1398 نرخ خرید برق نیروگاه خورشیدی 30 درصد افزایش یافت.

با این وجود نرخ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر به مبلغ 10.400 ریال به ازای هر کیلووات ساعت و با ظرفیت 100 کیلووات و کمتر  به مبلغ 9.100 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد.

نرخ جدید برق تجدیدپذیر

نرخ جدید برق تجدیدپذیر

همچنین نرخ خرید تضمینی برق مزرعه خورشیدی  با ظرفیت ده مگاوات و کمتر 6.370 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد.

در مصوبه جدید وزیر با موضوع تعیین ضوابط خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه های تجدید پذیر و پاک سقف ظرفیت مولد های مختص مشترکین به دو برابرظرفیت انشعاب با رعایت حداکثر ظرفیت 100 کیلووات افزایش یافته است.

همچنین در این زمینه عطف به ماسبق جهت نیروگاه های قدیمی با شرطی که ضریب تعدیل آنها تا به امروز به 30 درصد نرسیده باشد قابل اعمال می باشد.

فایل مصوبه نرخ جدید برق تجدیدپذیر از طریق لینک قابل دانلود می باشد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر  از طریق لینک یا با شماره تماس 38766343 – 051 داخلی 106 واحد بازرگانی با ما در ارتباط باشید