انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در نامه‌ای به کمیسیون زیربنایی دولت، موافقت خود را با اعمال تعدیل از زمان قرارداد‌های خرید تضمینی برق مطابق با نامه وزیر نیرو به به معاون اول رییس جمهور در مورد اصلاح ضریب تعدیل نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر اعلام کرد.

به گزارش برق نیوز، انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی) در نامه ای به کمیسیون زیربنایی دولت، موافقت خود را با اعمال تعدیل از زمان قراردادهای خرید تضمینی برق مطابق با نامه وزیر نیرو به به معاون اول رییس جمهور در مورد اصلاح ضریب تعدیل نرخ های خرید برق تجدیدپذیر اعلام کرد و هم چنین پیشنهاداتی بابت تغییر در ضریب فرمول تعدیل ارائه کرد و در پایان خواستار دعوت از انجمن تجدیدپذیر به عنوان نماینده بخش خصوصی برای حضور در جلسات شد.