زاویه سوله و انرژی نیروگاه خورشیدی از پارامترهای مهم تصمیم گیری برای احداث این سامانه ها در واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی است. بمنظور آشنایی با موضوع، ابتدا زوایای مهم نصب پنل خورشیدی بررسی می‌شود:

زاویه آزیموث (Azimuth Angle): به زاویه بین راستای محور پنل خورشیدی با راستای جنوب، زاویه آزیموث گفته می‌شود.

زاویه تیلت (Tilt Angle): به زاویه بین پنل خورشیدی با سطح افق، زاویه تیلت گفته می‌شود.

تعریف زاویه تیلت و زاویه آزیموث در پنلهای خورشیدی

در شهرکهای صنعتی که دارای سوله های متعددی هستند، ناچارا زاویه آزیموث و تیلت پنل خورشیدی هم مقید و مشخص است. البته که گاها برخی مشتریان تقاضای اصلاح این زاویه را دارند، ولی عمدتا نیروگاههای خورشیدی روی سقف سوله ها با همان زاویه و بدون اصلاح نصب می‌شوند. زاویه بهینه نصب نیروگاه خورشیدی، زاویه ای است که پنلها بیشترین میزان انرژی خورشیدی را جذب کنند. برای نیروگاه‌های خورشیدی که در نیمکره شمالی نصب می‌شوند، زاویه آزیموث صفر (نیروگاه کاملا به رو به جنوب) و زاویه تیلت برابر با عرض جغرافیایی محل نصب بهترین زاویه برای نصب نیروگاه خورشیدی است. در خصوص شهرکهای صنعتی، بسیاری از افراد معتقدند که صرفا سوله های رو به جنوب بهترین محل برای نصب نیروگاه خورشیدی هستند. در این مقاله سعی داریم تا سایر انواع سوله ها را هم بررسی و مقایسه کنیم. برای آشنایی با یک نمونه نیروگاه خورشیدی روی سقف سوله کلیک نمایید.

شهرک های صنعتی دارای سوله های متعدد و مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدی صنعتی روی سقف سوله هستند.

بمنظور درک بهتر و سریعتر، در اینجا یک واحد نیروگاه به ظرفیت 20 کیلووات واقع در شهر مشهد در 5 حالت زیر با زاویه آزیموث مختلف و زاویه تیلت یکسان در نرم افزار مدلسازی PVSyst بررسی شده است:

– مدل اول: سوله کاملا رو به جنوب
– مدل دوم: سوله رو به جنوب شرقی
– مدل سوم: سوله رو به جنوب غربی
– مدل چهارم: سوله رو به شرق
– مدل پنجم: سوله رو به غرب

انواع مدلهای مختلف سوله و نیروگاه خورشیدی روی آنها

با توجه به شبیه سازی در نرم افزار PVSyst، میزان انرژی تولیدی در هر کدام از مدلهای 1 تا 5 در جدول زیر آمده است.

تاثیر زاویه آزیموث بر انرژی تولیدی نیروگاه در سقف سوله های صنعتی

جمعبندی:

همانطور که از جدول بالا مشاهده می‌شود، در حالت زاویه تیلت یکسان (زاویه 15 درجه)، تغییر زاویه آزیموث سوله و تغییر زاویه نصب نیروگاه خورشیدی نسبت به راستای جنوب تا حدود 10 درصد انرژی تولیدی را کاهش می‌دهد. حتی برای سوله های رو به جنوب غربی و سوله های رو به جنوب شرقی، این کاهش تولید انرژی فقط به میزان حدود 3 درصد است. بنابراین اگرچه که زاویه سوله برای انتخاب و اجرای نیروگاه خورشیدی مهم است، اما میزان تغییرات تولید انرژی بر خلاف تصورها زیاد نمی‌باشد. همچنین با توجه به جذابیت احداث نیروگاه خورشیدی در شهرکهای صنعتی، سازمان ساتبا فراخوان خرید تضمینی برق از نیروگاه های انشعابی واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را منتشر کرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *