نیروگاه های فتوولتائیک در سال 2017

نیروگاه های فتوولتائیک در سال 2017

در این پست به بررسی وضعیت نیروگاه های فتوولتائیک در سال 2017 می پردازیم. سال 2017 نقطه ی عطفی در حوزه ی نیروگاه های فتوولتائیک بود؛ به گونه ای که میزان ظرفیت انرژی الکتریکی تولید شده در سراسر دنیا از طریق این نیروگاه¬ها بیشتر از سایر روش ها بوده است. با نصب 98 گیگاوات...