قیمت نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات  حدود 50میلیون تومان

همچنین هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات در مشهد حدود 110 میلیون تومان

بر همین اساس هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات در مشهد حدود 820 میلیون تومان می باشد.

در زیر، شرایط و میزان هزینه/درآمد احداث نیروگاه خورشیدی در توان­های خانگی و صنعتی ارائه شده است:

ظرفیت نیروگاه               فضای مورد نیاز         درآمد ماهیانه نیروگاه (بعد از افزایش 30 درصدی)

5 کیلوواتی                              50 متر مربع                                        900 هزار تومان

10 کیلوواتی                            120 متر مربع                                  1.800 هزار تومان

100 کیلوواتی                           1000 متر مربع                                16 میلیون تومان

نیروگاه خورشیدی 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

نیروگاه خورشیدی 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه و چگونگی سرمایه ­گذاری، می­توانید با کارشناسان این شرکت در ارتباط باشید.

یا همچنین با شماره همراه 05138766343 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید